Kibernetinis saugumas ir asmens duomenų apsauga

kibernetinis-saugumas

IT saugumas prasideda nuo žmogaus!

Kibernetinis saugumas – vis aktualesnė tema kiekvienai įmonei. Reaguodami į didėjantį kibernetinį pavojų verslo saugai tikriname įmonių naudojamos IT įrangos atsparumą virusų atakoms, įsilaužimo galimybėms. Mūsų specialistai kompetentingai atliks Jūsų įmonės socialinių paskyrų, internetinio puslapio patikimumo vertinimą, fizinio poveikio Jūsų naudojamai IT įrangai analizę bei darbuotojams prieinamos informacijos patikimumą ir saugumą. Įvertinsime Jūsų įmonėje tvarkomų asmens duomenų būklę, atliksime duomenų tvarkymo auditą ir teiksime nuolatines rekomendacijas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kibernetinis saugumas – nuolat besikeičianti, sudėtinga ir daugialypė sritis, kuri apima žymiai daugiau, nei vien tinkamos IT įrangos naudojimą. Skirtingai nei kitos bendrovės šioje srityje mes savo dėmesį telkiame į žmogiškąją kibernetinio saugumo pusę. Esame įsitikinę, kad net turint tobulai apsaugotą IT infrastruktūrą, be tinkamo jos eksploatavimo, be darbuotojų sąmoningumo, visos investicijos į IT sistemos saugumą nueitų perniek.

Įvertinsime Jūsų bendrovėje galiojančias duomenų naudojimo taisykles (jei tokių neturite – parengsime Jums pritaikytą projektą), patikrinsime, kaip darbuotojai laikosi duomenų saugos reikalavimų. Tikrindami darbuotojų reakcijas į įtartinus sistemų suveikimus  įvertinsime personalo gebėjimą identifikuoti galimą IT sistemos pavojų. Pritaikydami patvirtintas metodikas išmėginsime darbuotojų atsparumą galimam išorės poveikiui per naudojamus socialinius tinklus, gebėjimą identifikuoti el. paštu gaunamų pranešimų pobūdį, galimą pavojų bei gebėjimą imtis atitinkamų priemonių IT sistemų ir kartu Jūsų verslo saugai užtikrinti.

Patikrinsime Jūsų naudojamos IT įrangos ir duomenų fizinės apsaugos lygį, įvertinsime spragas ir rizikas dėl galimybės paveikti, sugadinti IT įrangą, nutekinti ar sunaikinti duomenis.

Kliento pageidavimu kartu su partneriais galime atlikti kompleksinį kibernetinio saugumo vertinimą, be mūsų teikiamų paslaugų taip pat pasiūlydami ir tokias IT sistemos saugumo vertinimo paslaugas, kaip:

Įsilaužimų testavimas (angl. penetration testing) –  įvertinsime Jūsų įmonės saugumo lygį, informuosime apie pažeidžiamumus.

Apsaugos nuo virusų sprendimų parinkimas ir diegimas. Įvertinę saugos lygį, finansinius resursus bei norimą rezultatą, parinksime ir įdiegsime šiuolaikiškas apsaugos sistemas, pritaikysime Jums tinkamus nustatymus. 

Duomenų nutekinimo apsaugos sistemų diegimas. Pagal Jūsų įmonėje galiojančias tvarkas identifikuosime  svarbiausią ir saugotiną informaciją bei įdiegsime ir Jums pritaikysime automatizuotas tokios informacijos apsaugos sistemas.

Vidinio įmonės tinklo šifravimas. Įgyvendinami asmens duomenų apsaugos reikalavimus įmonės viduje įdiegsime persiunčiamos informacijos šifravimo sprendimus bei pritaikysime prie Jūsų išorinių sistemų.

Išsamiau

Asmens duomenų apsauga

Apsauga

Asmens duomenų apsauga – ypatingai aktuali sritis, reikalaujanti išskirtinio dėmesio, nuolatinės stebėsenos bei kontrolės. Tampriai susijusi su kibernetiniu saugumu ši sritis įgauna vis didesnę svarbą užtikrinant pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą. Tiems, kurie nėra šios srities profesionalai ar BDAR nuostatų taikymo specialistai, tinkamas duomenų apsaugos proceso įgyvendamas gali atrodyti komplikuotas, todėl siūlome pasinaudoti mūsų įmonės kompetencijomis užtikrinant saugų Jūsų darbuotojų, klientų bei trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymą.

Dažnai klientai mano, kad jų įmonė netvarko asmens duomenų ir šių duomenų apsaugos reikalavimai jiems neaktualūs, tačiau atlikus pirminį auditą daugelio klientų nuomonė pasikeičia. Kartais net nesusivokiama, keik ir kokių duomenų patenka į kiekvienos įmonės privalomų tvarkyti asmens duomenų sritį. Jau pirminis tokių duomenų identifikavimas, jų susisteminimas bei veiksmų plano formavimas padeda mūsų klientams tinkamai tvarkyti asmens duomenis užkertant kelią jų praradimui bei išvengiant baudų.

Mūsų įmonė klientui priskiria asmens duomenų apsaugos srities specialistą, kuris prižiūri asmens duomenų tvarkymą, teikia rekomendacijas, atlieka kitas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Teikdami paslaugas mes:

 • Dalyvaujame atliekant asmens duomenų tvarkymo auditą dėl atitikties BDAR nuostatoms vertinimą.

Pirminis tvarkomų asmens duomenų auditas arba periodinis auditas leidžia nustatyti, kokių priemonių turi imtis subjektas, kad būtų tinkamai įgyvendinama asmens duomenų apsauga, kaip vykdomi jau taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir nurodo, kokių pakeitimų reikia imtis siekiant tobulinti šios srities valdymą. Audito metu identifikuojamos silpnosios asmens duomenų tvarkymo sritys, pagilinamos už duomenų tvarkymą atsakingų asmenų žinios. Vidaus auditas leidžia laiku identifikuoti problemas ir išvengti asmens duomenų praradimo ir galimų baudų.

 • Vykdome nuolatinę asmens duomenų tvarkymo stebėseną, kuri apima tokias paslaugas kaip:
  • darbuotojų, atsakingų už asmens duomenų tvarkymą, ir įmonės vadovų konsultavimas asmens duomenų apsaugos klausimais;
  • informavimas apie priimtus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų pakeitimus;
  • dalyvavimas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekamuose patikrinimuose, atsakymų į paklausimus rengimas;
  • perteklinių asmens duomenų tvarkymo kontrolė;
  • asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių tvarkų rengimas ir atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas;
  • vidinės ir išorinės privatumo politikos priežiūra, prieigos prie asmens duomenų saugumo užtikrinimas ir tokių prieigų kontrolė.
 • Vedame mokymus su asmens duomenų tvarkymu susijusiomis temomis.

Nei viena sukurta tvarka negalės užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumo, jeigu įmonės darbuotojai nesuvoks jų tvarkomų duomenų svarbos ar nesupras, kokia atsakomybė prisiimama gaunant tokio pobūdžio duomenis. Tik nuolatinis darbuotojų švietimas, supažindinimas su naujausiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje, reguliarus priminimas apie konkrečioje įmonėje taikomas asmens duomenų tvarkymo taisykles leidžia iki minimumo sumažinti aplaidaus ar netinkamo asmens duomenų tvarkymo riziką dėl „žmogiškosios“ klaidos. Remdamiesi savo ir išorinių lektorių paslaugomis parenkame priimtiniausius mokymų, nuolatinio žinių patikrinimo sprendimus, kad kliento darbuotojai būtų apmokyti ir turėtų pakankamai žinių tvarkydami asmens duomenis.

Geriausias problemos sprendimo būdas – jos nebuvimas!

Išsamiau

Turite klausimų arba žinote ko jums tiksliai reikia?

Susisiekite