D.U.K.

D.U.K.

Skolų išieškojimas – Kreditoriui

Konsultuotis dėl skolos išieškojimo visada verta. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl rekomenduojame susisiekti tel. +370 656 57858 arba el. paštu info@eblaw.lt ir mūsų darbuotojai išanalizuos Jūsų situaciją bei pateiks tinkamiausius sprendimus.

Išieškome skolas, kurios kilo iš įvairių teisinių santykių, neapsiribojant komerciniais, sutartiniais santykiais. Išieškome ir skolas, kurios apima padarytas turtines žalas, darbo santykius ir pan. Jeigu skolininkas turi prievolę sumokėti tam tikrą sutartą sumą, o kreditorius turi teisę to reikalauti iš skolininko, mes galime padėti ir išieškoti susidariusią skolą.

Skolos išieškojimo procesui pradėti, reikalingi skolos faktą patvirtinantys galiojantys dokumentai. Norint išieškoti skolą, gali praversti visi, Jūsų nuomone, svarbūs dokumentai ar turima informacija apie esamą skolininko prievolę.

Kreditorius gali kreiptis į UAB EB TEISĖ IR KONSULTACIJOS ir dėl vienos skolos, minimalios sumos ar minimalaus skolininkų skaičiaus nėra.

Jūs turite galimybę skolą parduoti UAB EB TEISĖ IR KONSULTACIJOS ir Jūsų su skolininku nebesies jokie teisiniai santykiai, nebus taikomi papildomi mokesčiai, o esama skola Jums bus iš karto sumokėta.

Mes galime pasiūlyti sėkmingą skolos išieškojimą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Deja, bet antstolis skolas išieško tik Lietuvoje. Be to, antstoliai gali vykdyti priverstinį išieškojimą tik po skolos priteisimo. Taip pat, mūsų darbas neapsiriboja tik antstolio areštuotomis sąskaitomis, mes nuolat atliekame įvairias paieškas, randame naujus kontaktus, aktyviai bendraujame ir deramės su skolininkais, norint pasiekti geriausią rezultatą ir išieškoti skolą greitai ir efektyviai.

Kiekvieną atvejį mūsų komanda vertina individualiai. Kviečiame susisiekti su mumis tel. +370 656 57858 arba el. paštu info@eblaw.lt ir pateiksime geriausią skolos išieškojimo kainą.

Žinoma! Turėdami platų partnerių užsienio valstybėse sąrašą galime padėti Jums atgauti skolas iš Vakarų Europos, JAV, Azijos šalyse esančių skolininkų. Taip pat esame sukaupę didelę patirtį dirbdami su Rytų partneriais: sėkmingai vykdome išieškojimą iš NVS šalyse esančių skolininkų. Vykdome tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų išieškojimą tarptautiniu mastu.

Žinoma! Turėdami platų partnerių užsienio valstybėse sąrašą galime padėti Jums atgauti skolas iš Vakarų Europos, JAV, Azijos šalyse esančių skolininkų. Taip pat esame sukaupę didelę patirtį dirbdami su Rytų partneriais: sėkmingai vykdome išieškojimą iš NVS šalyse esančių skolininkų. Vykdome tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų išieškojimą tarptautiniu mastu.

Perdavus bylą ikiteisminiam skolos išieškojimui, procesas pradedamas nedelsiant, didelė tikimybė, jog skolininko mokėjimas yra mūsų pradėto skolos išieškojimo rezultatas. Dėl šios priežasties kreditorius turi sumokėti sėkmės mokestį.

Skolų išieškojimas susidaro iš kelių procesų : ikiteisminis skolos išieškojimas bei teisminis skolos išieškojimas. Po teismo sprendimo, galime pasiūlyti ir poteisminį skolų išieškojimą.

Ikiteisminis išieškojimas – procesas, kurio metu yra pradedamas skolos išieškojimas. Skolininkas apie nepadengtą skolą yra informuojamas įvairiais kanalais (SMS žinute, skambučiu, el. laišku ir t.t.), kreditoriui tai yra paprasčiausias bei pigiausias būdas susigrąžinti savo pinigus.

Teisminis išieškojimas atliekamas tokiu atveju, kai skolininkas geranoriškai nesumoka skolos. Tada yra kreipiamasi į teismą dėl skolos prisiteisimo, o prisiteisus skolą, pradedamas priverstinis išieškojimas. Skola yra perduodama antstoliams.

Poteisminis išieškojimas inicijuojamas tuo metu, kai skolininkas geruoju neįvykdo teismo sprendimo. Poteisminis išieškojimas neapsiriboja vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui. Mūsų atstovai aktyviai dalyvauja procese, kontroliuoja vykdomų atskaitymų periodiškumą, tarpininkauja derybose su antstoliais dėl turto realizavimo, parduodamo turto kainos nustatymo ir kitų priverstinio išieškojimo veiksmų.

Skolų išieškojimas – Skolininkams

Gavus pranešimą, padenkite skolą, kuo greičiau, o svarbiausia iki pranešime nurodytos mokėjimo termino dienos. Skolą sumokėti galite bankiniu pavedimu, t. y. per elektroninę bankininkystę, „Perlas“ terminaluose, Lietuvos pašto skyriuose, atliekant mokėjimą grynaisiais pinigais bet kuriame Foxbox terminale, atliekant pavedimą mūsų svetainėje ČIA (https://eblaw.lt/kontaktai/#pay-section )

Bus pradėti skaičiuoti delspinigiai ir/ar palūkanos, Jūsų skola didės. Nedengiant skolos, bus kreiptasi į teismą ir priverstinį išieškomą vykdys antstoliai. Tiek bylinėjimosi išlaidos, tiek vykdomosios bylos vykdymo išlaidos bus išieškomos iš Jūsų, kas tik padidins esamą skolą.

Laiku nesumokėjus už įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas ir vykdant ikiteisminį skolų išieškojimą atsiranda papildomos išlaidos (nuostolių). Skolos administravimo mokestis yra sąnaudos, patirtos išieškant skolą (trumposios žinutės, el. laiškai, darbuotojų darbo laikas, registrų tikrinimas, skambučiai, popieriniai laiškai ir kitos patiriamos išlaidos). Skolininko pareigą atlyginti kreditoriaus išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, numato Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (toliau – CK). CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalis numato, kad „<...> Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. <...> Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).“ Kodėl Jūs turite padengti skolos išieškojimo išlaidas? CK 6.57 straipsnis numato, kad: „Su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi padengti skolininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito“.

Susisiekite su EB Teisė ir konsultacijos nurodytais kontaktais, kuriuos galite rasti ČIA (https://eblaw.lt/kontaktai/ ) ir mūsų darbuotojas Jums suteiks informaciją apie skolos likutį.

Įprastai, tokia galimybė yra. Susisiekite nurodytais mūsų kontaktais ir suderinsime skolos mokėjimo grafiką.

Apie pradėtą bankroto procedūrą, prašome mus informuoti el. paštu : info@eblaw.lt Norime pažymėti, kad bankroto procedūros pradėjimas neatleidžia nuo skolos padengimo iš karto bei nuo einamųjų sąskaitų mokėjimo.

Kreditorius, kuris suteikė Jums atitinkamas paslaugas/prekes, sudarė sutartį su skolų išieškojimo įmone UAB EB TEISĖ IR KONSULTACIJOS, dėl to UAB EB TEISĖ IR KONSULTACIJOS yra įgaliota atstovauti pirminį kreditorių, norint atgauti skolas. Kontaktinių duomenų tvarkymas perduodamas be papildomo asmens sutikimo.

Asmens duomenų apsauga

Mes vykdome nuolatinę asmens duomenų tvarkymo stebėseną, t. y. darbuotojų, atsakingų už asmens duomenų tvarkymą ir įmonės vadovų konsultavimą asmens duomenų apsaugos klausimais, informuojame apie priimtus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų pakeitimus, dalyvaujame Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekamuose patikrinimuose, ruošiame atsakymus į paklausimus, atliekame perteklinių asmens duomenų tvarkymo kontrolę, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių tvarkų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, vidinės ir išorinės privatumo politikos priežiūrą, prieigos prie asmens duomenų kontrolę.

Taip, pas mus galite užsisakyti ne tik asmens duomenų tvarkymo auditą dėl atitikties BDAR nuostatoms vertinimą, bet ir mokymus savo darbuotojams!

Kiekvieną atvejį mūsų komanda vertina individualiai. Kviečiame susisiekti su mumis tel. +370 656 57858 arba el.paštu info@eblaw.lt ir pateiksime geriausią asmens duomenų tvarkymo paslaugos kainą.

Už BDAR reikalavimų nesilaikymą numatytos ekonominės sankcijos: bauda iki 20 mln. eurų arba iki 4% metinės apyvartos.

Dauguma įmonių turi taikyti bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Jei konkrečiau, tai visoms Lietuvos bendrovėms ir įstaigoms, kurios tvarko asmens duomenis, ypač didelės apimties, pvz., finansinių paslaugų įmonės, medicinos įstaigos, švietimo įstaigos, prekybos tinklai, mažmeninės prekybos bendrovės, degalinės, elektroninės parduotuvės, komunalinių ir socialinių paslaugų teikėjai, internetinių ir ryšio paslaugų teikėjai, duomenų centrai, numatyta pareiga apdairiai ir atsakingai vykdyti asmens duomenų tvarkymą. BDAR taikymas priklauso ne nuo įmonės dydžio, bet nuo atliekamo asmens duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslų.

BDAR yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas ir įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi BDAR nuostatų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi. Duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų tiek BDAR nuostatas, tiek ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Šio įstatymo tikslas – apsaugoti ir ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Kitas asmens duomenų apsaugą reguliuojantis teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas. Remiantis šiais įstatymais asmens duomenų apsauga tampa teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtų ir atsitiktinių asmens duomenų tvarkymo, nes tai yra žmogaus konstitucinė teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Tai yra pareigybė, kuri numatyta BDAR. Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) – ekspertas, stebintis ir analizuojantis, kaip duomenų valdytojas ar tvarkytojas laikosi BDAR asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų, konsultuojantis įmonių vadovus ir darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais ir padeda duomenų valdytojui laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimus, auditus ir veikia kaip tarpininkais tarp duomenų subjektų, duomenų valdytojo (tvarkytojo) ir priežiūros institucijos. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsniu, kai kurios organizacijos privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūną, pavyzdžiui, valdžios institucijos ar švietimo įstaigos. Duomenų apsaugos pareigūnu gali būti asmuo, turintis ekspertinių žinių asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo personalo narys arba atlikti užduotis pagal paslaugų teikimo sutartį. Tokias paslaugas gali teikti išorinis ekspertas ar juridinis asmuo pagal paslaugų teikimo sutartį. Svarbiausia užtikrinti, kad Jūsų organizacijoje būtu asmuo turintis asmens duomenų apsaugos teisės praktinių ir ekspertinių žinių, konsultuojantis Jūsų organizacijoje vadovus ir darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais ir padėtų laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus. Jam priskiriamos šios funkcijos: 1. Organizacijos atliekamos duomenų tvarkymo veiklos stebėsena ir rekomendacijų teikimas; 2. Organizacijos ir jos darbuotojų informavimas apie organizacijos prievoles; 3. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas VDAI kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais. 4. Kontaktinio asmens funkcijų atlikimas duomenų subjektams kreipiantis į organizaciją (atsakant į duomenų subjektų klausimus, nagrinėjant jų prašymus); 5. Duomenų valdytojui ar tvarkytojui paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį; 6. Kitų konsultacijų asmens duomenų tvarkymo klausimais (įskaitant dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymo, duomenų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių taikymo) teikimas.

Remiantis Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis duomenų apsaugos pareigūnai (nepriklausomai nuo to, ar jie išoriniai (samdomi paslaugų teikėjai), ar vidiniai (įmonės darbuotojai) nėra asmeniškai atsakingi už duomenų valdytojo ar tvarkytojo privalomų reikalavimų nesilaikymą. Būtent duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti ir sugebėti įrodyti, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis reglamento.

Pagrindine Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija laikoma – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), kuri atsakinga, kad būtų ginama ir rūpinamasi žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė tvarkant asmens duomenis mūsų šalyje. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri asmens duomenų tvarkymą ir panaudojimą verslo, taip pat profesiniais tikslais, tačiau nekontroliuoja asmens duomenų tvarkomų asmeniniais poreikiais.

Vadovaujantis BDAR 5 str. 1 d. c) punkte įtvirtintu principu tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas). Duomenų tvarkymas, pažeidžiantis šį straipsnį, būtų laikomas pertekliniu. Tokio duomenų tvarkymo pavyzdžiais galėtų būti informacijos apie darbuotojų nebuvimo darbe detalių priežasčių analizė (pvz., ligos simptomų, diagnozių ir pan.), religiniai įsitikinimai ir kita informacija, kuri nėra tiesiogiai susijusi su darbuotojo darbo sutarties vykdymu.