Asmens duomenų apsauga

asmens-duomenu-apsauga

Apsaugokite asmens duomenis!

Asmens duomenų apsauga – ypatingai aktuali sritis, reikalaujanti išskirtinio dėmesio, nuolatinės stebėsenos bei kontrolės. Tampriai susijusi su kibernetiniu saugumu ši sritis įgauna vis didesnę svarbą užtikrinant pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą. Tiems, kurie nėra šios srities profesionalai ar BDAR nuostatų taikymo specialistai, tinkamas duomenų apsaugos proceso įgyvendamas gali atrodyti komplikuotas, todėl siūlome pasinaudoti mūsų įmonės kompetencijomis užtikrinant saugų Jūsų darbuotojų, klientų bei trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymą.

Dažnai klientai mano, kad jų įmonė netvarko asmens duomenų ir šių duomenų apsaugos reikalavimai jiems neaktualūs, tačiau atlikus pirminį auditą daugelio klientų nuomonė pasikeičia. Kartais net nesusivokiama, keik ir kokių duomenų patenka į kiekvienos įmonės privalomų tvarkyti asmens duomenų sritį. Jau pirminis tokių duomenų identifikavimas, jų susisteminimas bei veiksmų plano formavimas padeda mūsų klientams tinkamai tvarkyti asmens duomenis užkertant kelią jų praradimui bei išvengiant baudų.

Mūsų įmonė klientui priskiria asmens duomenų apsaugos srities specialistą, kuris prižiūri asmens duomenų tvarkymą, teikia rekomendacijas, atlieka kitas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Teikdami paslaugas mes:

 • Dalyvaujame atliekant asmens duomenų tvarkymo auditą dėl atitikties BDAR nuostatoms vertinimą.

Pirminis tvarkomų asmens duomenų auditas arba periodinis auditas leidžia nustatyti, kokių priemonių turi imtis subjektas, kad būtų tinkamai įgyvendinama asmens duomenų apsauga, kaip vykdomi jau taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir nurodo, kokių pakeitimų reikia imtis siekiant tobulinti šios srities valdymą. Audito metu identifikuojamos silpnosios asmens duomenų tvarkymo sritys, pagilinamos už duomenų tvarkymą atsakingų asmenų žinios. Vidaus auditas leidžia laiku identifikuoti problemas ir išvengti asmens duomenų praradimo ir galimų baudų.

 • Vykdome nuolatinę asmens duomenų tvarkymo stebėseną, kuri apima tokias paslaugas kaip:
  • darbuotojų, atsakingų už asmens duomenų tvarkymą, ir įmonės vadovų konsultavimas asmens duomenų apsaugos klausimais;
  • informavimas apie priimtus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų pakeitimus;
  • dalyvavimas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekamuose patikrinimuose, atsakymų į paklausimus rengimas;
  • perteklinių asmens duomenų tvarkymo kontrolė;
  • asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių tvarkų rengimas ir atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas;
  • vidinės ir išorinės privatumo politikos priežiūra, prieigos prie asmens duomenų saugumo užtikrinimas ir tokių prieigų kontrolė.
 • Vedame mokymus su asmens duomenų tvarkymu susijusiomis temomis.

Nei viena sukurta tvarka negalės užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumo, jeigu įmonės darbuotojai nesuvoks jų tvarkomų duomenų svarbos ar nesupras, kokia atsakomybė prisiimama gaunant tokio pobūdžio duomenis. Tik nuolatinis darbuotojų švietimas, supažindinimas su naujausiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje, reguliarus priminimas apie konkrečioje įmonėje taikomas asmens duomenų tvarkymo taisykles leidžia iki minimumo sumažinti aplaidaus ar netinkamo asmens duomenų tvarkymo riziką dėl „žmogiškosios“ klaidos. Remdamiesi savo ir išorinių lektorių paslaugomis parenkame priimtiniausius mokymų, nuolatinio žinių patikrinimo sprendimus, kad kliento darbuotojai būtų apmokyti ir turėtų pakankamai žinių tvarkydami asmens duomenis.

Geriausias problemos sprendimo būdas – jos nebuvimas!

Išsamiau

Turite klausimų arba žinote ko jums tiksliai reikia?

Susisiekite