Asmens duomenų tvarkymas švietimo įstaigose

Asmens duomenų tvarkymas švietimo įstaigose

Asmens duomenys išties svarbi tema. ⚠️ Ypač tai aktualu švietimo sektoriuje veikiančioms organizacijoms, kadangi jos ne tik kaupia didelį kiekį asmens duomenų, bet tie duomenys yra ypatingai jautrūs, nes susiję su įvairia informacija apie vaikus.

Vis dažniau susiformuoja precedentai, kai teismai nagrinėja netinkamo disponavimo asmens duomenimis atvejus. Nemažai tokių incidentų susiformuoja ir švietimo įstaigų ribose. 🏫 Paprasčiausias pavyzdys, kai darželiuose ar mokyklose renkami pertekliniai duomenys dėl lankomumo.

Teismo sprendimu, vienoje tokio pobūdžio byloje, nustatyta, jog lankomumo stebėjimo tikslas galėjo būti pasiektas be perteklinių duomenų rinkimo.

Taigi, kad panašių ginčų, susijusių su asmens duomenų kaupimu, nekiltų arba kiltų kuo įmanoma rečiau, derėtų paisyti asmens duomenų saugos reikalavimų. 💯 Tiksliau – šių duomenų rinkimo ir saugojimo paslaugas turėtų teikti šios srities profesionalai, t. y., neužtenka paskirti administratorės formaliam prievolės vykdymui.

Norėdami sužinoti, ar jūsų duomenys saugomi tinkamai, pasitikslinti, kokią informaciją apie jus turi tam tikros įstaigos, o galbūt tiesiog pasikonsultuoti teisiniais klausimais, kreipkitės į EB LAW ekspertus.