Būkite pasiruošę VDAI patikrai

Būkite pasiruošę VDAI patikrai

Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos prižiūri, kad duomenys būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi pagal nustatytus reikalavimus. 📋

Šiemet Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) ketina atlikti planinius patikrinimus ir stebėseną, kas leis susipažinti su realia asmens duomenų tvarkymo veikla tikrinamose organizacijose, 📝 taip pat nustatyti kylančias rizikas ir padėti organizacijoms pasitaisyti, jei kažkas vykdoma ne pagal teisės aktus.

2023 m. suplanuota vykdyti:
✅ planinius patikrinimus 30 organizacijų
✅ stebėseną 20 organizacijų

Nors patikrinimo procesas retai užtraukia baudas, nes VDAI suteikia galimybę geranoriškai pasitaisyti, vis dėlto praeitais metais buvo skirta 20 baudų, iš kurių dalis pritaikyta dėl nebendradarbiavimo, kliudymo atlikti tyrimą. 🚫 Šiais metais dėl atsisakymo bendradarbiauti viena bendrovė gavo net 10 tūkst. eurų baudą.

Susisiekite su EB LAW, jeigu norite, kad jūsų įmonė tinkamai įgyvendintų asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir būtų pasiruošusi patikrinimams, kurie anksčiau ar vėliau, tikėtina, įvyks.