Duomenų apsaugos pareigūnų patikra

Duomenų apsaugos pareigūnų patikra

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) tikrina ne tik duomenų tvarkytojus, bet ir duomenų apsaugos pareigūno (DAP) paslaugas teikiančias įmones. Iš ataskaitų suvestinės yra ko pasimokyti ir paslaugų tiekėjams, ir paslaugų gavėjams.

Glaustai pateikiame dažniausiai pasitaikiusius neatitikimus, nustatytus atliekant duomenų apsaugos pareigūnų veiklos patikrą.

🟦DAP paskyrimas:
🔹Interesų konfliktas (DAP pareigų negali eiti asmuo, atsakingas už asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą)
🔹Paskirti keli DAP ir neatskirtos jų atsakomybės
🔹Neužtikrinamas DAP veiklos tęstinumas

🟦DAP atskaitomybė:
🔹Neužtikrintas periodinis atsiskaitymas vadovybei
🔹Nepakankamas darbuotojų informavimas apie paskirtą DAP
🔹Apie DAP paskyrimą / pasikeitimą neinformuota inspekcija

🟦DAP konsultacijos ir kt. funkcijos:
🔹Audito reikalavimų neįgyvendinimas
🔹Nedokumentuota procedūra, kokių veiksmų imtis nepritarus DAP nuomonei

Jeigu neturite laiko gilintis į reglamentus ir norite, kad tai padarytų profesionalai, laukiame Jūsų užklausos.

Kontaktai:
🌐 https://eblaw.lt/
📞 +370 656 57858